VIỆT HÂN - CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHUNG CƯ GOLDMARK CITY HỒ TÙNG MẬU